Historie

Drobné jahody znala Mezopotánie, Egypt, Řecko, Řím. Přibližně od 14. století se v Anglických a Francouzských zahradách pěstoval jahodník lesní Fragaria vesca. V 16. století se dovezl z Ameriky druh jahodníku Fragaria virginiana. Roku 1766 ve Versailleské zahradě královský zahradník Ludvíka XV Antoine Duchesne nasadil náhodně dva americké jahodníky Fragaria virginiana x Fragaria chiloensisvedle vedle sebe. Podařilo se mu zkřížit dva americké jahodníky dřívějšího viržinského a později dovezeného chilského. Tento kříženec se stal předchůdcem nového druhu velkoplodých jahodníků(Fragaria ananassa), které se později začal šlechtily v Holandsku. V dnešní době si můžeme vybrat z mnoha odrůd jahodníků, jako například Senga sengána, Elista, Redgauntlet, Korona, Elsanta, Elvíra, Gorela, Dagmar, Dukát a jiné. U nás se začal pěstovat první velkoplodý jahodník zásluhou Rudolfa Strimpla po jeho zkušenostech z cest po Americe v roce 1896, první jahodářská oblast se nacházela nedaleko Netvořic, v Teletině na statku Christov.

V Kunraticích začal pěstovat velkoplodý jahodník v roce 1959 Václav Jakoubek starší. Kunratické jahody ( ing. Václav Jahoubek mladší) získal v roce 1964 na světové zahrádkářské výstavě ve Vídni zlatou medaili za odrůdu Senga sengána a stříbrnou za odrůdu Senga gigana.

Naše společnost vznikla v roce 1993 po rozpadu zemědělského družstva Kunratice. V dnešní době hospodaříme přibližně na 26 hektarech, kde 10,6 ha tvoří plodné plochy a 3,5 ha mladá výsadba. Pole leží na Pruhonické pánvi kamenité půdy, která je zahřívána a propustná. Tato půda je suchá a proto jsou pole zavlažována. Pěstujeme několik odrůd jahodníků, z nichž převažuje odrůda Korona. Dále máme odrůdy Elsanta a v malém množství Dukát, Polka, Elvíra. Naše společnost také zkouší nové odrůdy v našich klimatických podmínkách, například Florence.

FROM.CZ - webdesign, web aplikace, hosting